CIMBT เผย Q1/62 กำไรสุทธิโต 92.4% ตามรายได้เพิ่มขึ้น-ตั้งสำรองฯ ลดลง

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 18, 2019 12:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายโอมาร์ ซิดติก รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT)เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารไตรมาส 1/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.62 มีกำไรสุทธิ จำนวน 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 156.1 ล้านบาท หรือ 92.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 3.4% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 17.4%

รายได้จากการดำเนินงานงวด 3 เดือนของปี 62 มีจำนวน 3,496.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% เทียบกับงวดเดียวกันของปี 61 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 111.8 ล้านบาท หรือ 4.3% เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆเพิ่มขึ้น 3.4% จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ และกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสุทธิ กับการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติรรม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 1.7% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกปี 62 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 157.7 ล้านบาท หรือ 8.2% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ "Fast Forward" เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวด 3 เดือนปี 62 อยู่ที่ 59.8% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 61 อยุ่ที่ 57.2%

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin- NIM)สำหรับงวด 3 เดือนปี 62 อยู่ที่ 3.31% ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 61 อยุ่ที่ 3.98% เป็นผลจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 มี.ค.62 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 10.0 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL Ratio) อยู่ที่ 4.3% คงที่เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 ธนาคารยังคงมาตรฐานอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ที่ 109.5% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 61 ซึ่งอยุ่ที่ 107.0% และเงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 11.0 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5.4 พันล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคารมีจำนวน 48.1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.9% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 เท่ากับ 13.8%


แท็ก (CIMBT)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ