ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 83,859 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 เมษายน พ.ศ. 2562 17:28 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 83,859 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 31,530 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 269 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,043 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.14% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 3,023 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,043 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 980 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 599 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตาม รายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 1/2562 ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        25-04-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        83,858.74 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.70 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.80 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    2.14 %     -0.01 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          21,162.33       +4 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          53,815.79      +35 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ          300.50      +16 %
หุ้นกู้เอกชน            3,542.59      +217 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ