BEM บวก 1.8% หลังศาลฯให้กทพ.ชดใช้ค่าเสียหายทางด่วน 2 และผลต่างส่วนแบ่งรายได้กับค่าผ่านทาง มากกว่า 4 พันลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:12 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น BEM ปรับขึ้น 1.8% มาที่ 11.30 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.20 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 236.9 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.03 น. ราคาหุ้นเปิดตลาดที่ 11.20 บาท ราคาทำระดับสูงสุดที่ 11.40 บาท และราคาทำระดับต่ำสุดที่ 11.20 บาท

เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.) บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) แจ้งว่า ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 กับอัตราค่าผ่านทางที่ถูกต้องตามสัญญา ให้แก่บริษัทฯ (เดิมคือ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ) และ กทพ. ได้ยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางนั้น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ซึ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองจะเพิกถอนได้ตามกฎหมาย โดยผลของคำพิพากษานี้ทำให้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลตามกฎหมายผูกพัน กทพ. ให้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท สรุปดังนี้

1) ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 4,368 ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 2 ของต้นเงินค่าเสียหาย จำนวน 3,776 ล้านบาท คิดเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่า กทพ. จะชำระเสร็จสิ้น

2) ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางระหว่างอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 กับอัตราค่าผ่านทางที่ถูกต้องตามสัญญาโดยคำนวณตามจานวนรถยนต์แต่ละประเภทที่ใช้ทาง เป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป รวมทั้งชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญา ของผลต่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่า กทพ.จะชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ จนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ กทพ. สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

ข้อพิพาทนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อพิพาทที่มีการเจรจายุติข้อพิพาทกับ กทพ. ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยุติข้อพิพาทกับ กทพ.โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาสัมปทาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง กทพ. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ