ข่าวอินโฟเควสท์
15:51 "ออโตคอร์ป"เคาะราคาขายหุ้น IPO หุ้นละ 1.44 บาท เปิดจองซื้อ 19-21 มิ.ย.62   บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไ…
15:47 Asia Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562   ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลง ภายห…
15:40 กระทรวงการคลังจีนเตรียมออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนในฮ่องกง   กระทรวงการคลังจีน (MOF) ประกาศในวันนี้ว่า ทางการจีนจะออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนมูลค่ารวม …
15:38 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 2.10 2.30 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเข…
15:34 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 108.81 จุด หลังฮ่องกงเลื่อนลงมติกม.ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 07:05:14 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน   ราคา   วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                          จำหน่าย
CCET     นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562      440,000    1.78    ซื้อ
COMAN    นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  15/05/2562       74,800     3.41    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY   นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม                  นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ   17/05/2562       35,100     9.00    ซื้อ
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
(บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JMT      นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์                คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน             หุ้นสามัญ  15/05/2562        5,000    14.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์)
SYNTEC   นาย จิรโมท พหูสูตร                        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562      500,000    2.25    ซื้อ
SELIC    นาย เอก สุวัฒนพิมพ์                         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562      186,700    3.25    ซื้อ
DCON     นาย ชนะ โตวัน                          ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  16/05/2562    1,000,000      0.43    ซื้อ
DDD      นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562        2,000    25.75    ซื้อ
BGC      นาย กษม ชนะวงศ์                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  21/05/2562       20,000    11.30    ขาย
PB       นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       10,900    60.07    ซื้อ
MOONG    นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  16/05/2562       80,900     5.35    ซื้อ
MEGA     นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี                  ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  18/05/2562       52,500    33.85    ขาย
MONO     นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  21/05/2562      150,000    1.78    ซื้อ
EKH      นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  15/05/2562    3,400,000      6.60    ซื้อ
EKH      นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  15/05/2562    3,200,000      6.60    ซื้อ
EKH      นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์                     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  15/05/2562    1,400,000      6.60    ซื้อ
EKH      นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  15/05/2562      500,000    6.60    ซื้อ
NCL      นาย กิตติ พัวถาวรสกุล                     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   17/05/2562      534,400    0.10    ขาย
ASN      นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562        3,500    3.70    ซื้อ
HANA     นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  17/05/2562      100,000    25.00    ซื้อ
HANA     นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562       50,000    24.30    ซื้อ
HANA     นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       20,000    25.50    ซื้อ
HANA     นาย วิงเกิง เชาว์                           ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       20,000    25.25    ซื้อ
HANA     นาย วิงเกิง เชาว์                           ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       10,000    25.00    ซื้อ
HANA     นาย วิงเกิง เชาว์                           ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       10,000    24.90    ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง