MACQ ออก Call DW อ้างอิง BANPU,KBANK,PTT,PTTGC,SCB,TKN,TMB,WORK,TOP,BEAUTY,TRUE จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:34 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 12 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.บ้านปู (BANPU), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.ปตท. (PTT), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN), ธนาคารทหารไทย (TMB), บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK), บมจ.ไทยอ อยล์ (TOP), บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)
BANP28C1911A  BANPU    115.00   16.10   5.95 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
KBAN28C1911A  KBANK     33.00  216.00   23.4 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
PTT28C1911A   PTT      71.00   54.50   12.5 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
PTTG28C1911A  PTTGC     62.00   72.00   14.5 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
SCB28C1911A   SCB      60.00  138.00    27 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
TKN28C1911A   TKN     110.00   9.35   3.35 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
TMB28C1911A   TMB     175.00   2.20   1.23 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
WORK28C1911A  WORK     95.00   21.80   6.75 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
TOP28C1911A   TOP      66.00   71.50  15.15 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
BEAU28C1910B  BEAUTY    54.00   5.80   1.02 : 1    23 พ.ค.62   9 ต.ค.62
TRUE28C1911A  TRUE     160.00   5.75   2.97 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62
TRUE28C1911B  TRUE     65.00   5.40   1.12 : 1    23 พ.ค.62   13 พ.ย.62

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ