ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62 GJS เสนอซื้อ 14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
พฤษภาคม 2562
23 พ.ค. BJC ลูกหุ้นเข้า 1,671,000 หุ้น
DCON ลูกหุ้นเข้า 86,503,140 หุ้น
BKI XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME XD หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA XD หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
2S จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
AMATA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
BAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
BLA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
BROOK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
CI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
COLOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
CPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
EPCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
FE จ่ายปันผล หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
GLOBAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GLOBAL จ่ายปันผล หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GTB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ILINK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ITEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
JKN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
K จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
L&E จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
LST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
M จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PSTC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
PR9 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ROJNA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SANKO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
SC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
TFMAMA จ่ายปันผล หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
THG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TVT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VIBHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VNT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WG จ่ายปันผล หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IEC-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
XO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 พ.ค. AMATAR XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
B-WORK XD หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT XD หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT XD หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPF XD หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
URBNPF XN หุ้นละ 0.13 บาท
AKP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AMANAH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
AMANAH จ่ายปันผล หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
AMARIN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ARROW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
BR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BRR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
CENTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CHARAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CHG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
COM7 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CSR จ่ายปันผล หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CSS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
DEMCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
EA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
EASON จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ENGY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
ERW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
FMT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GENCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HFT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HPT จ่ายปันผล หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HUMAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
ITD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
JWD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
KCAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
LRH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
M-CHAI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MATI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
MILL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
MK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
MK จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
NCL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NEW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NPK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NYT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OHTL จ่ายปันผล หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PLE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PREB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RAM จ่ายปันผล หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
RICHY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RICHY จ่ายปันผล หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SENA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SKN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SMIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SORKON จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
STEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SYNTEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
TAE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TAKUNI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TCMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TCOAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
THE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TITLE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TITLE จ่ายปันผล หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TMILL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TNPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
TPCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRITN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TSR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TSTE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
TWPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
UTP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
UVAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
VARO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ATP30-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 พ.ค. BWG-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 พ.ค. CMO XD หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT XD หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
FUTUREPF XD หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
HPF XD หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KAMART XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-II XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT XD หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT XD หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 XD หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
ESTAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KCM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
SIAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SYMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
META-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย
28 พ.ค. BGC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
META-W3 XE 1 : 1 @ 2.00 บาท
MIT XN หุ้นละ 0.205 บาท
AU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
BCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BSM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
FVC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HTECH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
NWR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RML จ่ายปันผล หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
TVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค. CPTGF XD หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
EGATIF XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TFFIF XD หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TTLPF XD หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TFFIF XN หุ้นละ 0.0158 บาท
BWG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
JSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
NTV จ่ายปันผล หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
PPM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SSSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
STA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRUE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TWP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ACAP-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 พ.ค. LHPF XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HPT XW 5 : 1
GYT จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
PLANB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
31 พ.ค. LHHOTEL XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
2S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มิถุนายน 2562
1 มิ.ย. MIDA-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SKY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มิ.ย. BCPG XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
AIMIRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CRYSTAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
POPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
PPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SIRIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
5 มิ.ย. SMT-W1 XE 1 : 1.072 @ 7.46 บาท
6 มิ.ย. BOFFICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GLANDRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
INGRS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 มิ.ย. RICHY-W1 XE 1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
7UP XW 5 : 1
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BRRGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CMO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
JASIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย. TNPC-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย. AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย. B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย. FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย. PPPM XR 2 : 1 @ 2.00 บาท
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย. BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย. HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย. LHHOTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
20 มิ.ย. S-W1 XE 1 : 1 @ 15 บาท
HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
21 มิ.ย. META-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย. DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย. DIMET-W2 XE 1 : 1 @ 1.15 บาท
28 มิ.ย. TRC XR 9 : 5 @ 0.125 บาท
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. META XW 14 : 1
3 ก.ค. RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.ค. STANLY XD หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค. PPPM XW 3 : 1
18 ก.ค. VGI XD หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค. DIMET-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ก.ค. STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
31 ก.ค. VI XR 1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
5 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท
B XW 3 : 1
7 ส.ค. PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
23 ส.ค PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ