ข่าวอินโฟเควสท์
15:52 Asia Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562   ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลง เช่น…
15:49 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2562   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 2.10 2.30 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเข…
15:45 กกต.สรุปยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ยังขาด 33 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ชี้หากเกินกำหนดมีโทษ   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า…
15:37 ครม."ชินโซ อาเบะ"รอดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ หลังถูกกังขาระบบบำนาญ   พรรคฝ่ายค้านญี่ปุ่นได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีของนายชินโซ อาเบ…
15:29 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 327.02 จุด จับตา "ทรัมป์" พบ "สี จิ้นผิง"   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนจ…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 07:09:59 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน   ราคา   วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                          จำหน่าย
CCET     นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562       99,700     1.79    ซื้อ
GRAMMY   นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม                  นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ   22/05/2562       14,800     8.95    ซื้อ
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละ 30 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
(บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JKN      นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์                 ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  22/05/2562      339,000    8.05    ซื้อ
JWD      นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562       20,000     7.30    ซื้อ
SONIC    นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  21/05/2562      203,600    1.25    ซื้อ
SONIC    นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      356,300    1.27    ซื้อ
DDD      นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562       30,000    24.10    ขาย
TMILL    นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562       10,000     2.90    ซื้อ
TTA      นางสาว อุษณา มหากิจศิริ                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  22/05/2562      756,400    4.87    ซื้อ
THG      นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562        5,000    28.50    ซื้อ
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  23/05/2562       80,000    28.50    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  23/05/2562      180,000    29.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย ศิธา เมฆสวรรค์                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562      241,200    28.50    ซื้อ
THG      นาย ศิธา เมฆสวรรค์                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562       56,300    28.75    ซื้อ
THG      นาย ศิธา เมฆสวรรค์                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562      250,000    29.00    ซื้อ
NSI      นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562        2,700    70.50    ซื้อ
NSI      นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562        1,300    70.00    ซื้อ
BM       นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      104,900    2.66    ซื้อ
BM       นาย ธีรวัต อมรธาตรี                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      100,000    2.66    ซื้อ
BM       นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      100,000    2.66    ซื้อ
BCP      นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562       50,000    28.75    ซื้อ
PTTEP    นาย วุฒิพล ท้วมภูมิงาม                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562       23,000 130.00      ขาย
CCP      นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      300,000    0.33    ซื้อ
CCP      นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม                   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  22/05/2562      300,000    0.33    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
PB       นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์              ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2562       15,000    60.13    ขาย
PB       นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์                       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562       51,000    60.00    ซื้อ
PB       นาย วิชัย กุลสมภพ                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562       70,000    60.07    ซื้อ
PSTC     นาย ภาณุ ศีติสาร                          ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562      500,000    0.60    ซื้อ
EPCO     นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล                ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/05/2562       10,000     2.89    ซื้อ
VL       นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  23/05/2562    1,343,000      1.58    ซื้อ
SMT      นาง พูนพรรณ ไชยกุล                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  22/05/2562      183,600    1.85    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT      นาย สมนึก ไชยกุล                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562      183,600    1.85    ซื้อ
PORT     นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล                      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562      235,000        -  รับโอน
SPI      นาย วิชัย กุลสมภพ                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562       20,000    67.50    ซื้อ
IVL      นาย ระเฑียร ศรีมงคล                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  21/05/2562       50,000    44.75    ซื้อ
HMPRO    นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน                ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  22/05/2562       50,000    16.80    ขาย
HMPRO    นาย มานิต อุดมคุณธรรม                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  21/05/2562    4,000,000     16.53    ขาย
HMPRO    นาย มานิต อุดมคุณธรรม                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  22/05/2562    1,000,000     16.70    ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง