ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62 GJS เสนอซื้อ 14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
29 พ.ค.-3 ก.ค.62 PROUD เสนอซื้อ 190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท
พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. BCPG ลูกหุ้นเข้า 1,574,040 หุ้น
HPT ลูกหุ้นเข้า 32,499,323 หุ้น
PIMO ลูกหุ้นเข้า 95,285,561 หุ้น
PORT ลูกหุ้นเข้า 91,999,962 หุ้น
SAWAD ลูกหุ้นเข้า 120,474,100 หุ้น
LHPF XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HPT XW 5 : 1
GYT จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
PLANB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WHART ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 9.1551 บาท เป็นหุ้นละ 9.1096 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
31 พ.ค. LHHOTEL XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
MNRF ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 9.4773 บาท เป็นหุ้นละ 9.00 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
2S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มิถุนายน 2562
1 มิ.ย. MIDA-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SKY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มิ.ย. BCPG XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
AIMIRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CRYSTAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
POPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
PPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SIRIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SMT-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
5 มิ.ย. CTARAF XD หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KPNPF XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MJLF XD หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SMT-W1 XE 1 : 1.072 @ 7.46 บาท
CTARAF XN หุ้นละ 0.043 บาท
6 มิ.ย. BTSGIF XN หุ้นละ 0.169 บาท
BOFFICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GLANDRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
INGRS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 มิ.ย. BCT XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
IMPACT XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
WHABT XD หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
WHABT XN หุ้นละ 0.0095 บาท
RICHY-W1 XE 1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
7UP XW 5 : 1
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BRRGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CMO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
JASIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย. TNPC-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย. TR XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย. B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย. FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย. PPPM XR 2 : 1 @ 2.00 บาท
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย. BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย. HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย. LHHOTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
19 มิ.ย. LHK XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
20 มิ.ย. S-W1 XE 1 : 1 @ 15 บาท
CHO XW 2 : 1
CTARAF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
21 มิ.ย. META-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย. WHABT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย. DIMET-W2 XE 1 : 1 @ 1.15 บาท
27 มิ.ย. IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
28 มิ.ย. TRC XR 9 : 5 @ 0.125 บาท
29 มิ.ย. SMT-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. META XW 14 : 1
3 ก.ค. RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.ค. STANLY XD หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค. PPPM XW 3 : 1
18 ก.ค. VGI XD หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค. DIMET-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ก.ค. STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค. BTS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค. VI XR 1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
5 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท
B XW 3 : 1
6 ส.ค. EPG XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค. PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค. BTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค. TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค. EPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค BCT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ