ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62 GJS เสนอซื้อ 14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
29 พ.ค.-3 ก.ค.62 PROUD เสนอซื้อ 190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท
มิถุนายน 2562
5 มิ.ย.-8 ส.ค.62 GOLD เสนอซื้อ 2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
มิถุนายน 2562
6 มิ.ย. TRITN ลูกหุ้นเข้า 200,000,000 หุ้น
BTSGIF XN หุ้นละ 0.169 บาท
BOFFICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GLANDRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
INGRS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 มิ.ย. BCT XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
IMPACT XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
WHABT XD หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
WHABT XN หุ้นละ 0.0095 บาท
RICHY-W1 XE 1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
7UP XW 5 : 1
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BRRGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CMO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
JASIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย. TNPC-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย. TR XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย. B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย. FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย. PPPM XR 2 : 1 @ 2.00 บาท
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย. ABFTH XD หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
QHPF XD หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย. LHSC XD หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย. LHHOTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
19 มิ.ย. LHK XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
20 มิ.ย. S-W1 XE 1 : 1 @ 15 บาท
CHO XW 2 : 1
7UP ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม จากเดิม เทคโนโลยี ไป ทรัพยากร
7UP ย้ายหมวดธุรกิจ จากเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไป พลังงานและสาธารณูปโภค
TRITN ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม จากเดิม บริการ ไป อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
TRITN ย้ายหมวดธุรกิจ จากเดิม สื่อและสิ่งพิมพ์ ไป บริการรับเหมาก่อสร้าง
CTARAF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
21 มิ.ย. META-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย. ABFTH จ่ายปันผล หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
WHABT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย. DIMET-W2 XE 1 : 1 @ 1.15 บาท
27 มิ.ย. IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
28 มิ.ย. TRC XR 9 : 5 @ 0.125 บาท
29 มิ.ย. SMT-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. META XW 14 : 1
2 ก.ค. LHSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
3 ก.ค. RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.ค. STANLY XD หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค. PPPM XW 3 : 1
18 ก.ค. VGI XD หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค. DIMET-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 ก.ค. TSF XR 1 : 2 @ 0.02 บาท
26 ก.ค. STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค. BTS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค. VI XR 1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
1 ส.ค. TMW XD หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
2 ส.ค. BLAND XD หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
5 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท
B XW 3 : 1
6 ส.ค. EPG XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค. PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
14 ส.ค. TMW จ่ายปันผล หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค. BLAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
BTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค. TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค. EPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค BCT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
กันยายน 2562
19 ก.ย. TSI XR 1 : 2

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ