ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62     GJS     เสนอซื้อ          14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
29 พ.ค.-3 ก.ค.62     PROUD    เสนอซื้อ          190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท
มิถุนายน 2562
5 มิ.ย.-8 ส.ค.62      GOLD    เสนอซื้อ          2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
มิถุนายน 2562
7 มิ.ย.          PORT-W1   หลักทรัพย์ใหม่        45,999,955 หน่วย
             ACAP    ลูกหุ้นเข้า         4,175 หุ้น
             ADVANC   ลูกหุ้นเข้า         83,302 หุ้น
             MEGA    ลูกหุ้นเข้า         289,200 หุ้น
             BCT     XD            หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
             IMPACT   XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHABT    XD            หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHABT    XN            หุ้นละ 0.0095 บาท
             RICHY-W1  XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
             7UP     XW            5 : 1
             BKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BRRGIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             CMO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
             FTREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             GVREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             JASIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TPRIME   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย.          TR     XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
             AMATAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SPRIME   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SRIPANWA  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย.          B-WORK   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BKKCP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CPNREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TIF1    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TBSP    เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)"
                                "Thai British Security Printing Public Company Limited"
                   ชื่อใหม่          "บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)"
                                "TBSP Public Company Limited"
                                ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
12 มิ.ย.          FUTUREPF  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             KAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SHREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             SPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MNIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MNIT2    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SUTHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย.          ABFTH    XD            หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
             QHPF    XD            หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
             BCPG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CPTGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             EGATIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             M-II    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             M-STOR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TFFIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             TTLPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย.          LHSC    XD            หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
             HPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             M-PAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย.          LHHOTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             LHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             QHHR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
19 มิ.ย.          LHK     XD            หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             S-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
20 มิ.ย.          S-W1    XE            1 : 1 @ 15 บาท
             CHO     XW            2 : 1
             7UP     ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม     จากเดิม เทคโนโลยี ไป ทรัพยากร
             7UP     ย้ายหมวดธุรกิจ       จากเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไป พลังงานและสาธารณูปโภค
             TRITN    ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม     จากเดิม บริการ ไป อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
             TRITN    ย้ายหมวดธุรกิจ       จากเดิม สื่อและสิ่งพิมพ์ ไป บริการรับเหมาก่อสร้าง
             CTARAF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             HREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             KPNPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MJLF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
21 มิ.ย.          META-W3   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย.          ABFTH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
             WHABT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             DIMET-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย.          DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท
27 มิ.ย.          IMPACT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
28 มิ.ย.          TRC     XR            9 : 5 @ 0.125 บาท
29 มิ.ย.          SMT-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1
2 ก.ค.          LHSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
             QHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.ค.          STANLY   XD            หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1
16 ก.ค.          S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.ค.          VGI     XD            หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             AEONTS   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 ก.ค.          TSF     XR            1 : 2 @ 0.02 บาท
26 ก.ค.          STANLY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค.          BTS     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค.          VI     XR            1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
1 ส.ค.          TMW     XD            หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
2 ส.ค.          BLAND    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
5 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท
             B      XW            3 : 1
6 ส.ค.          EPG     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค           LHK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             VGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
14 ส.ค.          TMW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค.          BLAND    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
             BTS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค.          TR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค.          EPG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค          PTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค          BCT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
กันยายน 2562
19 ก.ย.          TSI     XR            1 : 2

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ