ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62 GJS เสนอซื้อ 14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
29 พ.ค.-3 ก.ค.62 PROUD เสนอซื้อ 190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท
มิถุนายน 2562
5 มิ.ย.-8 ส.ค.62 GOLD เสนอซื้อ 2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
มิถุนายน 2562
10 มิ.ย. SPORT ลูกหุ้นเข้า 311 หุ้น
TR XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย. B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TBSP เปลี่ยนชื่อจาก "บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)"
"Thai British Security Printing Public Company Limited"
ชื่อใหม่ "บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)"
"TBSP Public Company Limited"
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
12 มิ.ย. FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 9.4097 บาท เป็นหุ้นละ 9.3482 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
13 มิ.ย. PPPM XR 2 : 1 @ 2.00 บาท
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย. ABFTH XD หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
QHPF XD หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย. LHSC XD หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย. LHHOTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
19 มิ.ย. LHK XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
S-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
20 มิ.ย. STPI XD หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
S-W1 XE 1 : 1 @ 15 บาท
CHO XW 2 : 1
7UP ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม จากเดิม เทคโนโลยี ไป ทรัพยากร
7UP ย้ายหมวดธุรกิจ จากเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไป พลังงานและสาธารณูปโภค
TRITN ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม จากเดิม บริการ ไป อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
TRITN ย้ายหมวดธุรกิจ จากเดิม สื่อและสิ่งพิมพ์ ไป บริการรับเหมาก่อสร้าง
CTARAF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
21 มิ.ย. META-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย. ABFTH จ่ายปันผล หุ้นละ 11.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค. 62)
WHABT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย. DIMET-W2 XE 1 : 1 @ 1.15 บาท
27 มิ.ย. IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
28 มิ.ย. TRC XR 9 : 5 @ 0.125 บาท
29 มิ.ย. SMT-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. META XW 14 : 1
2 ก.ค. LHSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.149 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.144 บาท (รอบ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62)
3 ก.ค. RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 ก.ค. STPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 ก.ค. STANLY XD หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค. PPPM XW 3 : 1
16 ก.ค. S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.ค. VGI XD หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค. DIMET-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 ก.ค. TSF XR 1 : 2 @ 0.02 บาท
26 ก.ค. STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค. BTS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค. VI XR 1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
1 ส.ค. TMW XD หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
2 ส.ค. BLAND XD หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
5 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท
B XW 3 : 1
6 ส.ค. EPG XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค. PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
14 ส.ค. TMW จ่ายปันผล หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค. BLAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
BTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค. TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค. EPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค BCT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
กันยายน 2562
19 ก.ย. TSI XR 1 : 2

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ