ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 11, 2019 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
GREEN  พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562   100,000  0.99 ซื้อ
BDMS   นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562  1,000,000  26.00 ขาย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562   808,900  1.83 ซื้อ
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 04/06/2562    71,500  3.15 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
SELIC  นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 06/06/2562    50,000  3.22 ขาย
WHA   นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 06/06/2562  1,000,000  4.39 ขาย
DELTA  นาย กวง มิ้ง อึ้ง            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562    20,000  62.38 ซื้อ
TASCO  นาย เธียรี่ เดอเฟรน           ผู้รายงาน         NVDR 07/06/2562    5,000  19.50 ซื้อ
TTW   นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562   100,000  13.80 ขาย
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 06/06/2562   189,400  5.18 ซื้อ
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562    84,600  5.20 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 10/06/2562    10,000  29.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 10/06/2562   240,000  29.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 06/06/2562    1,600  2.08 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562    5,000  2.12 ซื้อ
BCP   นาย บัณฑิต สะเพียรชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562    31,800  29.75 ขาย
DRT   นาย ประกิต ประทีปะเสน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 06/06/2562    50,000  5.80 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสตรี ประทีปะเสน)
EA    นาย สุธรรม ส่งศิริ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562    50,000  54.25 ขาย
MOONG  นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562   200,000  5.35 ซื้อ
MOONG  นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562   200,000  5.35 ขาย
MINT   นาย ธีรพงศ์ จันศิริ           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 07/06/2562     100  38.50 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง พรนภา จันศิริ)
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562    10,000  12.70 ขาย
SMT   นาง พูนพรรณ ไชยกุล          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 07/06/2562    21,500  1.84 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT   นาย สมนึก ไชยกุล            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562    21,500  1.84 ซื้อ
SQ    นาย ภวัต ศิริสรรพ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562   450,000    - โอน
PORT   นาย วรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล         ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 10/06/2562    20,000  1.20 ขาย
COLOR  นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562   100,000  1.28 ซื้อ
SALEE  นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562   100,000  1.03 ซื้อ
S11   นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562    2,902  7.71 ซื้อ
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 07/06/2562    20,000  4.00 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ