ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:41 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย

WP    นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562  8,000,000  5.50 ซื้อ
WHABT  นาย ธนภัทร อนันตประยูร         ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 13/06/2562    20,000  9.85 ซื้อ
WHABT  นาย รชต ตราชูวณิช           ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 11/06/2562    20,000  9.85 ซื้อ
BEM   นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562  2,000,000  11.20 ซื้อ
BEM   นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562   500,000  11.10 ซื้อ
BEM   นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562   500,000  11.30 ซื้อ
TASCO  นาย เธียรี่ เดอเฟรน           ผู้รายงาน         NVDR 13/06/2562    5,000  19.40 ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       ผู้รายงาน  Single Stock Future 13/06/2562     200  39.75 ขาย
                             ที่มีการซื้อขายใน TFEX
VIBHA  นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562   171,800  1.73 ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562    20,000  5.10 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ