ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 59,820 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:52 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 59,820 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 257 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,023 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,160 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.88% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,160 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,160 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 3,112 ล้านบาท ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 62 พันธบัตรที่รับแลก (Source Bond) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่น ILB217A สามารถนำมาแลกพันธบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน (Destination Bond) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB22DA, LB23DA, LB28DA, LB316A, LB326A, LB386A ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 18-19 มิ.ย. นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย 17-06-2019 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 59,819.71 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1.72 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 1.79 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.88 % +0.03 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 507.75 +537 %
พันธบัตรรัฐบาล 14,911.24 -50 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 37,055.94 -57 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 685.58 +748 %
หุ้นกู้เอกชน 6,090.28 +99 %
พันธบัตรต่างประเทศ 65.20 -49 %
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ