MFC ออกกองทุน MPII ลงทุนหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน ,ขายวันนี้-26 มิ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 18, 2019 11:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซี เสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยเสนอขายครั้งแรกของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่วันนี้-26 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

"แนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ธนาคารกลางที่สำคัญดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน (yield) และมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอที่น่าสนใจ และมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เช่น การลงทุนใน REIT และ Infra Fund เอ็มเอฟซีจึงเสนอขายกองทุนเปิด MPII ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน"นายเดนนิส กล่าว

นายเดนนิส กล่าวว่า กองทุนเปิด MPII อาจลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (Foreign REIT) และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิด MPII ยังสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ (Infra Fund) และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งรูปอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

กองทุนเหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ