ข่าวอินโฟเควสท์
09:45 กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2562   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,620 1,632 ซื้อเล่นรอบระยะสั้นเมื่อยืน 1,62…
09:40 "ทรัมป์" เลื่อนการประชุมร่วมกับนายกฯเดนมาร์ก หลังถูกเมินข้อเสนอซื้อกรีนแลนด์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้เลื่อนการประชุมร่วมกับนาง…
09:36 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวั…
09:30 "สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์" ตัดขายหุ้น RS จำนวน 5.66% คงเหลือถือ 32.02%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อว…
09:30 EC สอบสวนโครงการเงินลิบรา หวั่น "เฟซบุ๊ก" ปิดกั้นการแข่งขันระบบชำระเงินดิจิทัล   สำนักงานต่อต้านการผูกขาดตลาดของสหภาพยุโรป (EU) กำลังทำการตรวจส…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 06:59:48 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน    ราคา  วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                           จำหน่าย
COMAN    นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  21/06/2562       91,000      3.36    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(วัชรี ศุขีวิริยะ)
SAPPE    นาง ญาตา อ่อนอิน                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/06/2562      140,000    21.90    ขาย
SAPPE    นาง ญาตา อ่อนอิน                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/06/2562        5,000    22.10    ขาย
TQM      นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  20/06/2562        1,400    38.25    ขาย
TQM      นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  24/06/2562        2,000    39.25    ขาย
TQM      นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  24/06/2562        1,000    39.75    ขาย
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  24/06/2562      100,000    28.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  25/06/2562       50,000     28.25    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  25/06/2562      250,000    28.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
NNCL     นาย สุทธิพร จันทวานิช                    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน             หุ้นสามัญ  24/06/2562        2,000      1.72    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(ณัฐดา จันทวานิช)
BM       นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี                    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   24/06/2562      900,000      0.18    ขาย
BTS      นาย คีรี กาญจนพาสน์                      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   20/06/2562   13,400,000        1.61    ขาย
BTS      นาย คีรี กาญจนพาสน์                      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   21/06/2562    3,000,000       1.68    ขาย
RJH      นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์                ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/06/2562       20,000     25.75    ขาย
EPCO     นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล                        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  24/06/2562      100,000      3.14    ซื้อ
VRANDA   นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  20/06/2562       17,000     10.00    ขาย
VRANDA   นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  20/06/2562       20,000     10.10    ขาย
VRANDA   นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  21/06/2562       37,000      9.90    ซื้อ
WICE     นาย ชูเดช คงสุนทร                         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  25/06/2562      100,000      3.22    ซื้อ
WICE     นาย ชูเดช คงสุนทร                         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  25/06/2562      200,000      3.24    ซื้อ
AMANAH   นางสาว ลักขณา พนิตดิเรก                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  24/06/2562       43,800      1.87    ขาย
NCL      นางสาว เนติรัด สังข์งาม                     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   24/06/2562      205,000      0.12    ขาย
NCL      นางสาว เนติรัด สังข์งาม                     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   24/06/2562      120,700      0.12    ขาย
NCL      นาย กิตติ พัวถาวรสกุล                     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   24/06/2562      102,610      0.14    ขาย
NCL      นาย กิตติ พัวถาวรสกุล                    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน           วอร์แรนท์   25/06/2562    2,531,728       0.08    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล)

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง