ข่าวอินโฟเควสท์
19:11 ตุรกีคาดสูญเสียนักท่องเที่ยว 700,000 คนต่อปี หลัง"โทมัส คุก"ล้ม   สหพันธ์ผู้ประกอบการโรงแรมตุรกี (TUROFED) ระบุว่า ตุรกีอาจสูญเสียนักท่องเที่ยว…
18:39 (เพิ่มเติม2) "อนุทิน" ขีดเส้นกลุ่มซีพีลงนามสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินภายใน 15 ต.ค.นี้   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุ…
18:37 KTB เชื่อศก.ไทยโค้งสุดท้ายจะได้แรงหนุนจากการบริโภคในปท.ผ่านมาตรการภาครัฐ คาดทั้งปี GDP โต 3%   นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บร…
18:30 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 1,000 จุด หลังบวกเกือบ 2,000 จุดวันศุกร์ ขานรับรบ.ลดภาษี   ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นกว่า …
18:24 "มอร์แกน สแตนลีย์"ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้น,กำไรภาคเอกชนอินเดีย หลังรัฐบาลหั่นภาษี   มอร์แกน สแตนลีย์ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี BSE Sensex ข…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 06:54:03 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน    ราคา  วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                           จำหน่าย
COMAN    นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  24/06/2562       98,500      3.33    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY   นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม                  นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ   27/06/2562       10,800     10.10    ซื้อ
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
กันเกินร้อยละ 30 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
(บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
SEAOIL   นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562        2,000      5.20    ซื้อ
SEAOIL   นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  27/06/2562      205,000      5.22    ซื้อ
WP       นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง                  ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  27/06/2562    7,500,000       5.90    ซื้อ
DOD      นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง                คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน             หุ้นสามัญ  26/06/2562        9,000    11.10    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นายอำนวย กรตุ้ม)
TNDT     นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562       11,000      6.00    ขาย
EA       นาย มานพ อุฬารสิริพงศ์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562        3,700    55.50    ขาย
PTG      นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  27/06/2562      150,000    19.60    ขาย
PDJ      นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562       50,000      1.77    ซื้อ
MTC      นาย อำนาจ เนียมสี                         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  27/06/2562        5,000    57.00    ขาย
CHG      นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์                   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  27/06/2562       31,600      2.28    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(สุวิมล อธิกิจ)
VL       นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562      300,000      1.47    ขาย
AMANAH   นาย ภาณุวัชร วรรณพินทร์                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562       18,000      2.10    ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง