ข่าวอินโฟเควสท์
13:42 เงินหยวนร่วงแตะระดับต่ำสุด 11 ปีในตลาดออฟชอร์ เหตุนักลงทุนวิตกสงครามการค้าจีน-สหรัฐ   เงินหยวนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีเมื่อเทียบกับดอ…
13:40 Spotlight: ที่ประชุม G7 เสียงแตกประเด็นสงครามการค้าและข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน   ในขณะที่การประชุมสุดยอด G7 ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 2 กลุ่มผู้นำปร…
13:38 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 449.87 จุด เหตุวิตกสงครามการค้าสหรัฐ-จีน   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี้ โดยนิกเกอิดิ่งลงกว่…
13:23 ภาวะตลาดหุ้นออสเตรเลีย: S&P/ASX 200 ปิดร่วง 1.27% เหตุวิตกสงครามการค้า   ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดตลาดวันนี้ร่วงลง เนื่องจากค…
12:50 "โนมูระ"ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นในตลาดฮ่องกง จากผลกระทบการประท้วง,สงครามการค้า   โนมูระ ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ปรับ…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 07:16:14 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน    ราคา  วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                           จำหน่าย
COMAN    นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  25/06/2562       90,000      3.30    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY   นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562       50,000     10.10    ซื้อ
JMART    นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562       20,000     10.00    ขาย
JMT      นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์                คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน             หุ้นสามัญ  28/06/2562       33,000     17.30    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์)
JCK      นาย กัมพล ติยะรัตน์                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562       50,000      1.30    ขาย
JCK      นาย กัมพล ติยะรัตน์                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  28/06/2562      100,000      1.22    ขาย
TASCO    นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  01/07/2562       50,000     21.00    ขาย
TQM      นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์                ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562       50,000     37.50    ซื้อ
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  28/06/2562      170,000    27.75    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  28/06/2562       30,000     28.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  01/07/2562      180,000    27.25    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  01/07/2562       20,000     27.50    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
NNCL     นาย สุทธิพร จันทวานิช                    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน             หุ้นสามัญ  28/06/2562       15,700      1.78    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(ณัฐดา จันทวานิช)
BANPU    นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  01/07/2562      100,000    15.20    ขาย
PDJ      นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์                   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562       79,600      1.68    ซื้อ
PDJ      นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562       14,000      1.65    ซื้อ
MTC      ด๊อกเตอร์ ศึกษิต เพชรอำไพ                    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  28/06/2562      534,000    56.50    ขาย
UAC      นาย กิตติ ชีวะเกตุ                         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562        9,900      3.09    ซื้อ
RJH      นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  26/06/2562      210,000    25.75    ขาย
RJH      นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  28/06/2562      120,000    25.75    ขาย
RJH      นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  01/07/2562      130,000    25.75    ขาย
RPH      นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา                ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562      322,960      5.50    ขาย
SAWAD    นาย ประยงค์ แสนนวล                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  28/06/2562       70,000     57.25    ขาย
AUCT     นาย สุธี สมาธิ                            ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  28/06/2562       50,000      7.50    ขาย
TCOAT    นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา                  ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  27/06/2562        3,100    26.60    ซื้อ
AAV      นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์                     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562   39,000,000        3.94    ขาย
ASN      นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  28/06/2562       30,000      4.37    ซื้อ
HMPRO    นางสาว วรรณี จันทามงคล                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562    1,060,000          -   รับโอน
Revoked
by Reporter
HMPRO    นางสาว วรรณี จันทามงคล                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/06/2562    1,060,000          -   รับโอน

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง