ฟิทช์ คงอันดับเครดิต ASP อยู่ที่ "A(tha)" แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 3, 2019 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของบมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) ที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ (franchise) และโครงสร้างธุรกิจโดยรวม (business model) ของบริษัทที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยที่ฟิทช์ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิต (Fitch-rated standalone peers)

ฟิทช์คาดว่า ASP น่าจะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantages) ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ ASP รับมือกับความท้าทายและอุปสรรคจากแรงกดดันในการทำกำไรของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นแรงกดดันจากการแข่งขันอาจส่งผลให้รายได้ของ ASP เผชิญความผันผวนบ้าง ASP ยังคงมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ (depth) ของผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจร (full-service brokerage platform) ของบริษัท

อีกทั้งการที่บริษัทมีทีมวิจัยและบทวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับและการมีผลิตภัณฑ์และบรกิการที่หลากหลายและครอบคลุมในหลายตลาดเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพการบริการของบริษัท นอกจากนี้ในภาพรวมของกลุ่ม ASP มีความสามารถที่จะขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มมีการเติบโตในธุรกิจบริหารจัดการกองลงทุน (asset management) อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) และการลงทุนต่างประเทศ (offshore investment services) ของ ASP มีปริมาณธุรกิจในกลุ่มลูกค้านักลงทุนรายใหญ่ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน

ฟิทช์พิจารณาอันดับเครดิตของ ASP จากโครงสร้างเครดิตโดยรวมของทั้งกลุ่ม ซึ่งสะท้อนถึงขนาดธุรกิจของบริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม (operating subsidiaries) และการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทในกลุ่ม (integration) อันดับเครดิตของ ASP ยังสะท้อนถึงระดับหนี้สินที่ต่ำ โดยมีอัตราส่วน net adjusted leverage ที่ 1.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 1.6 เท่า -2.6 เท่า ของบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ฟิทช์ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิต นอกจากนี้อันดับเครดิตของ ASP ยังสะท้อนถึงวงเงินที่บริษัทได้รับจากธนาคารหลายแห่งและความสามารถของกลุ่มในการการระดมเงินในตลาดทุน นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มมีวงเงินกู้ยืมระหว่างกันซึ่งส่งผลให้ทางกลุ่มมีความยืดหยุ่นในการระดมทุน (funding flexibility) และมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทลูกต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ฟิทช์อาจพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP ถ้าบริษัทต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันด้านความสามารถในการทำกำไรที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สมมุติฐานในสถานการณ์ปกติของฟิทช์ (base case) เนื่องจากทางกลุ่ม ASP มีการดำเนินการที่จะเพิ่มการกระจายตัวของธุรกิจและรายได้อย่างต่อเนื่อง

ในทางกลับกันฟิทช์คาดว่าการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ ASP จากระดับปัจจุบันน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากอันดับเครดิตของ ASP ถือว่าสูงแล้วเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ฟิทช์ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิตในประเทศไทย นอกจากนี้อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าทายในหลายๆด้าน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะจำกัดโอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ