ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 11, 2019 08:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562
 05 มิ.ย.-08 ส.ค.   GOLD    เสนอซื้อ      2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
 21 มิ.ย.-26 ก.ค.   BFIT    เสนอซื้อ      121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท

กรกฎาคม 2562
 11 ก.ค.       PERM-W1  หลักทรัพย์ใหม่    250,000,000 หน่วย
            STANLY   XD        หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPPM    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   125,001,347 หุ้น

TRUBB เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Co., Ltd.

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thai Rubber Latex Group Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

 12 ก.ค.       TTT    XD        หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 10.30 บาท เป็นหุ้นละ 9.70 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 15 ก.ค.       PPPM    XW        3 : 1
            AIMIRT   XB        -
 16 ก.ค.       S-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 18 ก.ค.       VGI    XD        หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 มี.ค.-28 ก.พ. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ก.ค.       TSE    XT        5 : 1
 20 ก.ค.       DIMET-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.ค.       BMSCITH  XD        หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ก.ค.       THMUI   XD        หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BTS    XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 31 ก.ค.       VI     XR        1 : 2 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

สิงหาคม 2562
 01 ส.ค.       KYE    XD        หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD        หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 ส.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       AIRA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 05 ส.ค.       B     XR        1 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ส.ค. 2562)
            B     XW        3 : 1
 06 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       BMSCITH  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THMUI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กันยายน 2562
 19 ก.ย.       TSI    XR        1 : 2 (จองซื้อ 3 - 9 ต.ค. 2562)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ