ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 07:32 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
BDMS   นาย อัฐ ทองแตง            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562  8,080,000  25.25 ขาย
BDMS   นาย อัฐ ทองแตง            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/07/2562  1,850,000  25.25 ขาย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562   280,000  1.85 ขาย
CI    นาย สงกรานต์ อิสสระ          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 10/07/2562  3,000,000  0.16 ขาย
ECL   นาย ดนุชา วีระพงษ์           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 08/07/2562  1,000,000  0.61 ขาย
THG   นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562    3,000  23.70 ซื้อ
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562   100,000  1.61 ซื้อ
UAC   นาย ชัชพล ประสพโชค          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562    29,900  3.18 ซื้อ
UAC   นาย ชัชพล ประสพโชค          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 10/07/2562   100,000  0.71 ขาย
RPH   นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 09/07/2562    50,000  5.75 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 09/07/2562   400,000  0.75 ขาย
STA   นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 10/07/2562    50,000  12.20 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล)
TCOAT  นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 08/07/2562    3,500  26.50 ซื้อ
NCL   นาย กิตติ พัวถาวรสกุล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 24/06/2562   102,610  0.14 ขาย
NCL   นาย กิตติ พัวถาวรสกุล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 10/07/2562  2,400,000  0.08 ขาย
FN    นาย วราชัย ส่งวัฒนา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562  5,000,000    - โอน
FN    นาย วราชัย ส่งวัฒนา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562  3,000,000    - โอน
FN    นาย วราชัย ส่งวัฒนา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562  4,000,000    - โอน
FN    นาย วราชัย ส่งวัฒนา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/07/2562  4,000,000    - โอน
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ