กองทรัสต์ AIMIRT เปิดจองซื้อหน่วยเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหน่วยเดิม 30 ก.ค.-1 ส.ค. ,ขาย PO ช่วง 30 ก.ค.-5 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 15, 2019 11:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เตรียมเปิดเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 271.25 ล้านหน่วย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา แบ่งเป็น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) ในวันที่ 17 ก.ค.62 ประมาณ 135.63 ล้านหน่วย อัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.62

เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ไม่ใช่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ในจำนวนประมาณ 135.63 ล้านหน่วย ใน วันที่ 30 ก.ค.-2 ส.ค. และวันที่ 5 ส.ค.62

โดยผู้จองซื้อทุกราย จะต้องชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.50 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.20 - 11.50 บาท/หน่วย โดยจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6 ส.ค.62 หลังสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะต้องชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6-7 ส.ค. ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย

ทั้งนี้ ภายหลังกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 คาดว่าอัตราผลตอบแทนในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 0.8640 - 0.8648 บาท/หน่วย (ประมาณการอัตราการปันส่วนกำไรสำหรับงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62-30 มิ.ย.63 กรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทั้ง 4 โครงการ ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวน 271.25 ล้านหน่วย ภายใต้สมมติฐานว่า กองทรัสต์ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ผลตอบแทน 100% และออกหน่วยเพิ่มเติม 271.25 ล้านหน่วย ที่ราคา 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย)

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT กล่าวว่า กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 4 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ห้องเย็นโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) บนถนนสุวินทวงศ์ ของกลุ่มบมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 2,708 ตารางเมตร

2. คลังสินค้าโครงการ TIP 8 บริเวณบางนา-ตราด ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 34,693 ตารางเมตร 3. ถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง ปริมาตรความจุถังรวมประมาณ 85,380 กิโลลิตร และคลังสินค้า 3 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร ในโครงการ SCC จังหวัดสมุทรปราการ ของบมจ.สยามเฆมี และ 4. คลังสินค้าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 14,600 ตารางเมตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ