(เพิ่มเติม) KUMWEL เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 1.10 บ./หุ้น จองซื้อ 24-26 ก.ค.62 คาดเข้าเทรด mai 1 ส.ค.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 12:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 1.10 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.62 ก่อนนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 1 ส.ค.62

KUMWEL ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 130 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground Rod) ที่โรงงานแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนาระบบและสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการขายหุ้น IPO กล่าวว่า KUMWEL เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต โดยภายหลังการระดมทุนบริษัทจะสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจรได้มากขึ้น อีกทั้งการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นระบบขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับราคาหุ้น KUMWEL ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนในราคา 1.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.94 เท่า กำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 26.36 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 430 ล้านหุ้น (Fullly Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท ถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจลงทุน เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งโอกาสการเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.34 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต

ขณะเดียวกันยังมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ และโอกาสทางธุรกิจที่ดี เชื่อว่าการเปิดจองหุ้น IPO จะได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดี

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของ KUMWEL มีผู้จัดจำหน่ายฯ ร่วมอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย บล.ไอร่า ,บล.โนมูระ พัฒนสิน ,บล.ฟินันเซีย ไซรัส ,บล.โกลเบล็ก ,บล.เคจีไอ ,บล.เคทีบี (ประเทศไทย) , บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ,บล.ทรีนีตี้ และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ KUMWEL เปิดเผยว่า มีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ และระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell"

"KUMWEL วางเป้าหมายให้องค์กรเป็น Smart Lighting Management ในการสร้าง Solution system ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และสร้างความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังช่วยให้สังคมในวงกว้างรับรู้ถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าผ่า ทำให้ระบบสื่อสาร ระบบผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน" นายบุญศักดิ์ กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า KUMWEL เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตให้ KUMWEL ได้

"ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบป้องกันและเตือนฟ้าผ่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมั่นว่า KUMWEL สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้ดี จากการมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ และความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต" นายสมภพ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ APM กล่าวว่า KUMWEL เป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และมีแผนที่จะขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IEC เพื่อออกใบรับรองระดับสากล มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 2,500 รายการ

"KUMWEL มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน ธุรกิจของบริษัทมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า KUMWEL จะเป็นหุ้นน้องใหม่ ที่มีความน่าสนใจลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดี"นายเสกสรรค์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ