ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 07:26 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
SUN   นาย องอาจ กิตติคุณชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/08/2562   161,500   1.82 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/08/2562  3,272,200   2.24 ซื้อ
DREIT  นางสาว ณัฐรินทร์ ตาลทอง         ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 08/08/2562    30,000   6.40 ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ            ผู้รายงาน         NVDR 09/08/2562   100,000   6.88 ซื้อ
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562   200,000   0.37 ซื้อ
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    3,300  60.75 ซื้อ
FTE   นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/08/2562    50,000   2.20 ซื้อ
MTC   นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562   100,000  53.00 ซื้อ
MTC   นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    6,700  53.25 ซื้อ
MONO   นาย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 09/08/2562   714,286   0.10 ขาย
UTP   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    50,000  11.20 ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    56,700  11.25 ซื้อ
LEE   นาย การุญ จันทร์มิ่งพร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 08/08/2562    50,000   2.22 ซื้อ
LEE   นาย การุญ จันทร์มิ่งพร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    30,800   2.22 ซื้อ
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/08/2562    10,000  14.20 ขาย
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    40,000   2.78 ซื้อ
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/08/2562    40,000   2.76 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ