ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 23, 2019 08:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*       ประเภท  วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
GREEN   นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล       ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  15/08/2562    80,000   0.96  ซื้อ
GREEN   นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล       ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562    70,000   0.96  ซื้อ
                                               Revoked
                                             by Reporter
GREEN   นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล       ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562    70,000   0.96  ซื้อ
BDMS   นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  22/08/2562  3,000,000  23.10  โอน
KUMWEL  นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ       ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562   300,000   1.04  ซื้อ
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง          ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  22/08/2562   280,000   1.80  ซื้อ
CPI    นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  22/08/2562   338,000   1.60  ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร          ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  22/08/2562   200,000   2.30  ซื้อ
CPT    นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562    26,200   0.90  ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
CPT    นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562    83,800   0.91  ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
AIMCG   นาย วีรภัทร วงศ์ปัญติ         ผู้รายงาน        หน่วยทรัสต์  21/08/2562    5,000   9.70  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์          ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562   782,100   2.22  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์          ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562   570,000   2.26  ซื้อ
TMW    นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562    2,000  49.00  ซื้อ
TMW    นาย โอฬาร ศรีมงคล         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562     500  48.00  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562    15,000  23.80  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562    65,200  23.90  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562   169,800  24.00  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  22/08/2562    50,000  24.20  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  22/08/2562    50,000  24.30  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PRO    นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ          ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  15/08/2562    43,000   0.35  โอน
PSH    นาง รัตนา พรมสวัสดิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  20/08/2562   100,000  20.20  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นายจำลอง พรมสวัสดิ์)
PPPM   นาย ปริน ชนันทรานนท์         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  19/08/2562   550,000   1.05  ซื้อ
PYLON   นาย ปัญจะ เสนาดิสัย         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562   200,000   5.95  ซื้อ
UKEM   นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี        ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  22/08/2562  4,145,158   0.52  ขาย
UBIS   นาย พนม รัตนะรัต          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  21/08/2562    3,400   5.95  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางสาว โสภา นาจันหอม)
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช        ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562    30,000   5.11  ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์  21/08/2562    1,000   0.83  ซื้อ
VNG    นาย สมประสงค์ สหวัฒน์        ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562    47,300   4.90  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562  1,850,000    -  โอน
SKY    นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ         ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562    10,000  15.30  ขาย
SMART   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ  15/08/2562    69,500   1.06  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
ACC    นาง สุพิน ศิริโภค           ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  20/08/2562  6,050,000   0.67  ซื้อ
ACC    นาง สุพิน ศิริโภค           ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562  10,100,000   0.68  ซื้อ
HMPRO   นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน     ผู้รายงาน         หุ้นสามัญ  21/08/2562   215,000  17.40  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ