ข่าวอินโฟเควสท์
10:26 (เพิ่มเติม1) กลุ่ม JAS เดี้ยง! หลังก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง"พิชญ์ โพธารามิก"ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น JTS พร้อมห้ามเป็นผู้บริหาร   หุ้นในกลุ่ม JAS รา…
10:19 (เพิ่มเติม) กลุ่ม JAS เดี้ยง! หลังก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง"พิชญ์ โพธารามิก"ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น JTS พร้อมห้ามเป็นผู้บริหาร   หุ้นในกลุ่ม JAS ราค…
10:17 กลุ่ม JAS เดี้ยง! หลังก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง"พิชญ์ โพธารามิก"ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น JTS พร้อมห้ามเป็นผู้บริหาร   หุ้นในกลุ่ม JAS ราคาอ่อนตัวลง โ…
10:16 ก.เกษตรเกาหลีใต้กำจัดสุกร 3,950 ตัว หลังพบติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา 5 ตัว   กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้เผยพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรกในประเ…
10:09 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 23.55 จุด นลท.วิตกเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันซาอุดีอาระเบีย   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลงในว…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 08:13:04 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท    ชื่อผู้บริหาร                          ความสัมพันธ์*              ประเภท      วันที่ได้มา/          จำนวน     ราคา     วิธีการได้มา/
หลักทรัพย์    จำหน่าย                              จำหน่าย
GREEN     นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล                 ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     15/08/2562       80,000       0.96      ซื้อ
GREEN     นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล                 ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562       70,000       0.96      ซื้อ
Revoked
by Reporter
GREEN     นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล                 ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562       70,000       0.96      ซื้อ
BDMS      นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     22/08/2562    3,000,000       23.10      โอน
KUMWEL    นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ                 ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562      300,000      1.04      ซื้อ
CCET      นาย เว่ย จ้าว หวัง                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     22/08/2562      280,000      1.80      ซื้อ
CPI       นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     22/08/2562      338,000      1.60      ซื้อ
SYNTEC    นาย จิรโมท พหูสูตร                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     22/08/2562      200,000      2.30      ซื้อ
CPT       นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์                คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562       26,200       0.90      ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
CPT       นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์                คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562       83,800       0.91      ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
AIMCG     นาย วีรภัทร วงศ์ปัญติ                    ผู้รายงาน               หน่วยทรัสต์     21/08/2562        5,000      9.70      ซื้อ
TCMC      นาย พิมล ศรีวิกรม์                     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562      782,100      2.22      ซื้อ
TCMC      นาย พิมล ศรีวิกรม์                     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562      570,000      2.26      ซื้อ
TMW       นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562        2,000      49.00      ซื้อ
TMW       นาย โอฬาร ศรีมงคล                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562          500    48.00      ซื้อ
THG       นาย บุญ วนาสิน                        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562       15,000      23.80      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG       นาย บุญ วนาสิน                        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562       65,200      23.90      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG       นาย บุญ วนาสิน                        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562      169,800      24.00      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG       นาย บุญ วนาสิน                        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    22/08/2562       50,000      24.20      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG       นาย บุญ วนาสิน                        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    22/08/2562       50,000      24.30      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PRO       นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     15/08/2562       43,000       0.35      โอน
PSH       นาง รัตนา พรมสวัสดิ์                    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    20/08/2562      100,000      20.20      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นายจำลอง พรมสวัสดิ์)
PPPM      นาย ปริน ชนันทรานนท์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     19/08/2562      550,000      1.05      ซื้อ
PYLON     นาย ปัญจะ เสนาดิสัย                     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562      200,000      5.95      ซื้อ
UKEM      นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี                ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     22/08/2562    4,145,158        0.52      ขาย
UBIS      นาย พนม รัตนะรัต                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    21/08/2562        3,400      5.95      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางสาว โสภา นาจันหอม)
LPH       นาย อังกูร ฉันทนาวานิช                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562       30,000       5.11      ซื้อ
EPCO      นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล                    ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์    21/08/2562        1,000      0.83      ซื้อ
VNG       นาย สมประสงค์ สหวัฒน์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562       47,300       4.90      ซื้อ
STA       นาย กิติชัย สินเจริญกุล                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562    1,850,000           -    โอน
SKY       นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562       10,000      15.30      ขาย
SMART     นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม                 คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ    15/08/2562       69,500       1.06      ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
ACC       นาง สุพิน ศิริโภค                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     20/08/2562    6,050,000        0.67      ซื้อ
ACC       นาง สุพิน ศิริโภค                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562   10,100,000        0.68      ซื้อ
HMPRO     นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน             ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ     21/08/2562      215,000      17.40      ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง