ข่าวอินโฟเควสท์
08:48 ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อิงขาลง เผชิญแรงกดดันยอดค้าปลีกสหรัฐฯหดตัว, ความตึงเครียดครั้งใหม่สหรัฐ-จีน   นายถนอมศักดิ์ สห…
08:48 เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเล็กน้อย ขณะภาคเอกชนวิตกสงครามการค้า   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง 1…
08:30 World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562   วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) ออสเตรเลีย 07.30 น. อัตราว่าง…
08:27 วุฒิสภาสหรัฐเล็งผลักดันร่างกฎหมายหนุนประท้วงฮ่องกง ไม่สนคำขู่รัฐบาลจีน   วุฒิสภาชิกสหรัฐในสังกัดพรรครีพับลิกันหลายราย มีแผนที่จะเดินหน้าผ่านร่า…
08:16 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2562   ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 กันยายน 256…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 07:14:19 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท    ชื่อผู้บริหาร                       ความสัมพันธ์*                   ประเภท    วันที่ได้มา/            จำนวน     ราคา   วิธีการได้มา/
หลักทรัพย์  จำหน่าย                               จำหน่าย
SELIC     นาย เอก สุวัฒนพิมพ์                    ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  19/09/2562         40,000       2.72     ซื้อ
III       นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน                 หุ้นสามัญ  19/09/2562         43,750       4.80     ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(น.ส. วราพร รุ่งเรืองพัฒนา)
TSTE      นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์             ผู้รายงาน                    หุ้นสามัญ  18/09/2562         28,000       7.20     ซื้อ
TSTE      นาย พัลลภ เหมะทักษิณ                 ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562          3,900      7.30     ซื้อ
TU        นาย เชง นิรุตตินานนท์                 คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง   16/09/2562          1,000 2,968.06        ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TU        นาย เชง นิรุตตินานนท์                 คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน                หุ้นสามัญ  18/09/2562        100,000      16.30    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TU        นาย เชง นิรุตตินานนท์                 คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน                หุ้นสามัญ  19/09/2562        100,000      15.60    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
BANPU     นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล                ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  19/09/2562        200,000      11.90    ขาย
PB        นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์                  ผู้รายงาน                    หุ้นสามัญ  18/09/2562            200    60.25    ซื้อ
MACO      นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี             ผู้รายงาน                    หุ้นสามัญ  17/09/2562         36,000       1.53     ขาย
LPH       นาย อังกูร ฉันทนาวานิช                ผู้รายงาน                    หุ้นสามัญ  17/09/2562         38,000       5.17     ซื้อ
VL        นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์              ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562        462,700      1.50     ซื้อ
ASEFA     นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร             ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562         60,000       4.68     ซื้อ
ASEFA     นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร             ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562         20,000       4.66     ซื้อ
IHL       นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์              ผู้รายงาน                   วอร์แรนท์   17/09/2562      1,089,800        0.69     ซื้อ
EE        นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์                ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562      1,000,000        0.55     ซื้อ
MFEC      นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร               ผู้รายงาน                    หุ้นสามัญ  19/09/2562        350,000      3.35     ซื้อ
AIRA      นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ                 ผู้รายงาน                     หุ้นสามัญ  18/09/2562         15,000       1.30     ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง