ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 20, 2019 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
SELIC   นาย เอก สุวัฒนพิมพ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 19/09/2562     40,000   2.72  ซื้อ
III    นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 19/09/2562     43,750   4.80  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (น.ส. วราพร รุ่งเรืองพัฒนา)
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562     28,000   7.20  ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562     3,900   7.30  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 16/09/2562     1,000 2,968.06  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 18/09/2562    100,000  16.30  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 19/09/2562    100,000  15.60  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 19/09/2562    200,000  11.90  ขาย
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562      200  60.25  ซื้อ
MACO   นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562     36,000   1.53  ขาย
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562     38,000   5.17  ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562    462,700   1.50  ซื้อ
ASEFA   นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562     60,000   4.68  ซื้อ
ASEFA   นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562     20,000   4.66  ซื้อ
IHL    นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์      ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 17/09/2562   1,089,800   0.69  ซื้อ
EE    นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562   1,000,000   0.55  ซื้อ
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 19/09/2562    350,000   3.35  ซื้อ
AIRA   นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/09/2562     15,000   1.30  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ