ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 กันยายน พ.ศ. 2562 08:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

สิงหาคม 2562
27 ส.ค.-01 ต.ค. TBSP เสนอซื้อ 22,282,170 หุ้น หุ้นละ 13.80 บาท
กันยายน 2562
23 ก.ย. PPPM-W4 หลักทรัพย์ใหม่ 228,849,089 หน่วย
MONO-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
24 ก.ย. GGC XD หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MONO-W1 XE 1 : 1.015 @ 2.464 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 25 ก.ย.-16 ต.ค. 2562)
NSI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPIPP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
25 ก.ย. JMART XD หุ้นละ 0.0260824 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 4.26 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NOBLE XD หุ้นละ 5.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BPP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HMPRO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
26 ก.ย. TMB XT 1.39 : 1
BAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LUXF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THANI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 ก.ย. DIMET XR 1 : 1 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 18 - 22 พ.ย. 2562)
DIMET XW 1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
S XB 100 : 1 หุ้นสามัญ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ABPIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1562 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BANPU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและและกำไรสะสม
BDMS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KBANK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MONTRI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GSTEEL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
GSTEEL-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
ตุลาคม 2562
01 ต.ค. WORK-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
02 ต.ค. TFMAMA XD หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
03 ต.ค. MODERN XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TCAP XD หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAP-P XD หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PF XR 8 : 1 @ 1.00 บาท
PF XW 4 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
MBK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.38 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
07 ต.ค. PORT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.005 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
09 ต.ค. GGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
10 ต.ค. JMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0260824 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 4.26 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NOBLE จ่ายปันผล หุ้นละ 5.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 ต.ค. IHL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
16 ต.ค. MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17 ต.ค. TFMAMA จ่ายปันผล หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TSE-T1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
18 ต.ค. TCAP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAP-P จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MONO-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
22 ต.ค. MC XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPAC XR 3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
31 ต.ค. VI XR 1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
พฤศจิกายน 2562
01 พ.ย. CHEWA-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
04 พ.ย. CHEWA-W1 XE 1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
13 พ.ย. MC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 พ.ย. TNH XD หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ย. CHEWA-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
ธันวาคม 2562
16 ธ.ค. BTS XW 10 : 1
19 ธ.ค. TNH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ