ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 11, 2019 07:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GPSC   นาย คุรุจิต นาครทรรพ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562      572  56.00 ซื้อ
GPSC   นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562     65,789  56.00 ซื้อ
GPSC   นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562      572  56.00 ซื้อ
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562    880,000   1.74 ซื้อ
COMAN   นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/10/2562    225,000   2.91 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (วัชรี ศุขีวิริยะ)
CHAYO   นางสาว สิริพรรณ จันทร์ทิพย์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     80,000   4.80 ซื้อ
CHAYO   นางสาว สิริพรรณ จันทร์ทิพย์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     25,000   4.74 ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     59,000   2.94 ซื้อ
TTA    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    200,000   5.08 ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     32,800   0.89 ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    634,800   0.90 ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562    200,000   0.90 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562      100  11.30 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     4,100  11.40 ซื้อ
STANLY  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     5,000  157.00 ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 09/10/2562     65,000  23.30 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 09/10/2562     70,000  23.40 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 09/10/2562    145,000  23.50 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 09/10/2562     20,000  23.70 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     20,000   1.78 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562   3,194,400   0.74 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562   5,600,000   0.74 ซื้อ
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562   11,058,100   0.49 ขาย
RPH    นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     8,000   6.95 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    800,000   3.87 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    800,000   3.87 ซื้อ
VNG    นางสาว ภัทรา สหวัฒน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     41,800   4.72 ซื้อ
AH    นางสาว ซินหรู เย็บ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     20,000  15.35 ซื้อ
INFRA   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    950,000   2.88 ซื้อ
INFRA   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     50,000   2.76 ซื้อ
EKH    นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     10,000   7.60 ซื้อ
EKH    นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    100,000   7.60 ซื้อ
NDR    นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562     70,000   1.23 ซื้อ
NCL    นาย กิตติ พัวถาวรสกุล         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 09/10/2562   7,095,100   0.01 ขาย
NCL    นาย กิตติ พัวถาวรสกุล         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 09/10/2562   1,260,600   0.01 ขาย
HUMAN   นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 30/09/2562   2,000,000   8.50 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ