ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 08:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

กันยายน 2562
 26 ก.ย.-01 พ.ย.   SVI    เสนอซื้อ     1,002,193,058 หุ้น หุ้นละ 4.85 บาท
ตุลาคม 2562
 11 ต.ค.       PRG    XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            U-W1    XE       1 : 0.01 @ 6.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562)
            JASIF   XB       2.20 : 1 @ 9 บาท (จองซื้อ 7 - 13 พ.ย. 2562)
            GPSC    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,321,428,567 หุ้น
            VIBHA   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  65,249,028 หุ้น
 12 ต.ค.       IHL-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 15 ต.ค.       TTCL    XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ต.ค.       MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHOP    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.64 บาท เป็นหุ้นละ 8.44 บาท
                         ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
 17 ต.ค.       TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSE-T1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 18 ต.ค.       AEONTS   XD       หุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHSC    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    XD       หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MONO-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 22 ต.ค.       MC     XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPAC    XR       3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
            ENGY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ต.ค.       BSET100  XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HANA    XD       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            D     XR       5 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 13 - 17 ม.ค. 2563)
            D     XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 25 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ต.ค.       AJA-W1   XE       1 : 1.30972 @ 1.527 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 5 - 19 พ.ย. 2562)
            PRG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ต.ค.       VI     XR       1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
พฤศจิกายน 2562
 01 พ.ย.       CHEWA-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            TTCL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 04 พ.ย.       CHEWA-W1  XE       1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 พ.ย.       LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 พ.ย.       U-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 08 พ.ย.       HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 พ.ย.       EFORL   XR       4 : 1 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 2 - 9 ธ.ค. 2562)
            BSET100  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 พ.ย.       CHAYO   XD       หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                         หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
 21 พ.ย.       MPG    XR       4 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
 25 พ.ย.       NBC    XR       2 : 1 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 18 - 24 ธ.ค. 2562)
            NMG    XR       3 : 10 @ 0.06 บาท (จองซื้อ 12 - 18 ธ.ค. 2562)
 27 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       CHEWA-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
ธันวาคม 2562
 03 ธ.ค.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                         หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       BTS    XW       10 : 1
 19 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ