ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 08:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

กันยายน 2562
26 ก.ย.-01 พ.ย. SVI เสนอซื้อ 1,002,193,058 หุ้น หุ้นละ 4.85 บาท
ตุลาคม 2562
11 ต.ค. PRG XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
U-W1 XE 1 : 0.01 @ 6.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562)
JASIF XB 2.20 : 1 @ 9 บาท (จองซื้อ 7 - 13 พ.ย. 2562)
GPSC หลักทรัพย์เพิ่มทุน 1,321,428,567 หุ้น
VIBHA หลักทรัพย์เพิ่มทุน 65,249,028 หุ้น
12 ต.ค. IHL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
15 ต.ค. TTCL XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
16 ต.ค. MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
QHOP ลดทุนจดทะเบียน จากหุ้นละ 8.64 บาท เป็นหุ้นละ 8.44 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
17 ต.ค. TFMAMA จ่ายปันผล หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TSE-T1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
18 ต.ค. AEONTS XD หุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHSC XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHPF XD หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TCAP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAP-P จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MONO-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
22 ต.ค. MC XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPAC XR 3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
ENGY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 ต.ค. BSET100 XD หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
HANA XD หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
D XR 5 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 13 - 17 ม.ค. 2563)
D XW 1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
25 ต.ค. PTT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
28 ต.ค. AJA-W1 XE 1 : 1.30972 @ 1.527 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 5 - 19 พ.ย. 2562)
PRG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
31 ต.ค. VI XR 1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
พฤศจิกายน 2562
01 พ.ย. CHEWA-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
TTCL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
04 พ.ย. CHEWA-W1 XE 1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
05 พ.ย. LHSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 พ.ย. U-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
08 พ.ย. HANA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
11 พ.ย. EFORL XR 4 : 1 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 2 - 9 ธ.ค. 2562)
BSET100 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
13 พ.ย. MC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
15 พ.ย. CHAYO XD หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
21 พ.ย. MPG XR 4 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
25 พ.ย. NBC XR 2 : 1 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 18 - 24 ธ.ค. 2562)
NMG XR 3 : 10 @ 0.06 บาท (จองซื้อ 12 - 18 ธ.ค. 2562)
27 พ.ย. TNH XD หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ย. CHEWA-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
ธันวาคม 2562
03 ธ.ค. CHAYO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
16 ธ.ค. BTS XW 10 : 1
19 ธ.ค. TNH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ