JPM ออก Call DW อ้างอิง AWC จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 12:07 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) บริษัทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising) บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากบธนาคารเจพีมอร์

(JPM) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 2 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. แอสเสท
เวิรด์ คอร์ป (AWC) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW      หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (บาท : อ้างอิง)
AWC41C2003A  AWC      50.00   7.00    2.5 : 1   17 ต.ค.62  17 มี.ค.63
AWC41C2004A  AWC      50.00   7.80     2 : 1   17 ต.ค.62  8 เม.ย.63

แกน เชส เอ็น. เอ จำกัด ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ Aa2 จาก MOODY'S เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และมีคู่
สัญญาณบริหารความเสี่ยงคือ บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์พีแอลซ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ Aa3 จาก
MOODY'S เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ