ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 18, 2019 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CGH    นาย ทอมมี่ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   86,000,000   0.90 ซื้อ
CGH    นาย สดาวุธ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   86,000,000   0.90 ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/10/2562    181,800  16.50 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 16/10/2562     1,000 2,763.66 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     20,000   2.18 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   10,500,000   0.76 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562    265,600   0.77 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   10,000,000   0.76 ซื้อ
MOONG   นาง พรพิมล สุวรรณขจิต        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/10/2562     2,700   4.38 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562     89,300   3.08 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562     60,000   3.10 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562     60,000   3.12 ซื้อ
UKEM   นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562   61,814,037   0.44 โอน
UKEM   นางสาว สุธิดา สุวรรณนภาศรี      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562   61,814,037   0.44 รับโอน
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562      200  20.00 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562      100  20.30 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562      100  20.40 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562      500  20.50 ซื้อ
VNG    นางสาว ภัทรา สหวัฒน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562     86,200   4.77 ซื้อ
SMIT   นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     26,000   4.42 ซื้อ
SMIT   นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     16,000   4.42 ซื้อ
EIC    นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562  637,000,000   0.04 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ