ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 21, 2019 08:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

กันยายน 2562
 26 ก.ย.-01 พ.ย.   SVI    เสนอซื้อ     1,002,193,058 หุ้น หุ้นละ 4.85 บาท

ตุลาคม 2562
 18 ต.ค.-22 พ.ย.   RCI    เสนอซื้อ     578,829,365 หุ้น หุ้นละ 4.00 บาท

ตุลาคม 2562
 21 ต.ค.       BLAND   ลดทุนจดทะเบียน  จาก 18,596,569,754 หุ้น เป็น 17,374,401,054 หุ้น

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

จำนวน 1,222,168,700 หุ้น

 22 ต.ค.       MC     XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPAC    XR       3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
            ENGY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ABPIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 5.5805 บาท เป็นหุ้นละ 4.4297 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.70 บาท เป็นหุ้นละ 9.48 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            BTSGIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 10.442 บาท เป็นหุ้นละ 10.238 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 24 ต.ค.       BSET100  XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HANA    XD       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            D     XR       5 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 13 - 17 ม.ค. 2563)
            D     XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            TMB-T1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 25 ต.ค.       TMB-T1   XE       1 : 1 @ 1.40 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 8 - 22 พ.ย. 2562)
            AJA-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ต.ค.       TLGF    XD       หุ้นละ 0.2262 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   XR       -
            AJA-W1   XE       1 : 1.30972 @ 1.527 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 5 - 19 พ.ย. 2562)
            PRG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ต.ค.       VI     XR       1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)

พฤศจิกายน 2562
 01 พ.ย.       CHEWA-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            TTCL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 04 พ.ย.       CHEWA-W1  XE       1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 พ.ย.       LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 พ.ย.       BTS-W4   XE       1 : 1.011 @ 10.384 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 14 - 28 พ.ย. 2562)
 07 พ.ย.       U-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 08 พ.ย.       HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 พ.ย.       EFORL   XR       4 : 1 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 2 - 9 ธ.ค. 2562)
            BSET100  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2262 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 พ.ย.       CHAYO   XD       หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 พ.ย.       MPG    XR       4 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)

AJA-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 25 พ.ย.       NBC    XR       2 : 1 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 18 - 24 ธ.ค. 2562)
            NMG    XR       3 : 10 @ 0.06 บาท (จองซื้อ 12 - 18 ธ.ค. 2562)
 26 พ.ย.       TMB-T1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 27 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       CHEWA-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

ธันวาคม 2562
 03 ธ.ค.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 16 ธ.ค.       BTS    XW       10 : 1
 19 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ