MACQ ออก DW อ้างอิง BBL,CPALL,GULF,HMPRO,INTUCH,KBANK,KCE,KTC,SCC,WHA จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 21, 2019 10:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 10 หลักทรัพย์ อ้างอิง ธนาคารกรุงเทพ (BBL), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL),บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO), บมจ. อินทัช โฮ ลดิ้งส์ (INTUCH), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE), บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC), บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และบมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)
BBL28C2003A   BBL      39.20  185.00    23 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
CPAL28C2003A  CPALL     28.50   97.50   8.85 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
GULF28C2003B  GULF     34.00  204.00   22.1 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
HMPR28C2003A  HMPRO     75.10   19.10   4.57 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
INTU28C2003A  INTUCH    52.80   74.25   12.5 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
KBAN28C2003A  KBANK     35.30  175.00   19.7 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
KCE28C2003A   KCE      79.20   19.75   4.98 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
KTC28C2003A   KTC      62.20   54.00   10.7 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
SCC28C2003A   SCC      30.60  430.00    42 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63
WHA28C2003B   WHA      43.90   5.72   0.8 : 1    22 ต.ค.62   11 มี.ค.63

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้ ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ