BLS ออก DW อ้างอิง AWC,BGRIM,GULF,SCB จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:38 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.บัวหลวง (BLS) จะเสนอขายใบสำคัญ ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant)ใช้ราย บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ บล.บัวหลวง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ AA โดยทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2561

แสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC), บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM), บมจ.กัลฟ์ เอ็น
เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ละเอียด DW ดังนี้
DW      หุ้นอ้างอิง   จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
             (ล้านหน่วย) (จุด/บาท)  (DW:หุ้นอ้างอิง)
AWC01C2003B  AWC     100.00   8.30    1.82 : 1   22 ต.ค.62  2 เม.ย.63
BGRI01C2003A BGRIM    100.00   48.25  15.45423 : 1   22 ต.ค.62  2 เม.ย.63
BGRI01C2003B BGRIM    100.00   62.25   9.75144 : 1   22 ต.ค.62  2 เม.ย.63
BGRI01P2003A BGRIM    60.00   44.75   8.53261 : 1   22 ต.ค.62  2 เม.ย.63
GULF01P2003B GULF     80.00  122.50   6.82621 : 1   22 ต.ค.62  2 เม.ย.63
SCB01C2004A  SCB     100.00  110.00  33.42559 : 1   22 ต.ค.62  7 พ.ค.63
SCB01P2004A  SCB     100.00  112.00  21.65129 : 1   22 ต.ค.62  7 พ.ค.63


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ