KGI ออก Call DW อ้างอิง SPALI, BANPU, MTC จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:34 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จะ บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) จำนวน 3 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ศุภาลัย (SPALI),
บมจ.บ้านปู (BANPU) และบมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ใช้ราย
ละเอียด DW ดังนี้
DW       หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (บาท : อ้างอิง)
SPAL13C2003A  SPALI     120.00  19.70    4 : 1    7 พ.ย.62  23 มี.ค.63
BANP13C2003A  BANPU     120.00  13.50   4.2 : 1    7 พ.ย.62  23 มี.ค.63
MTC13C2003A   MTC      120.00  65.00   12.5 : 1    7 พ.ย.62  23 มี.ค.63

มิถุนายน 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ