ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 103,103 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:33 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-8 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนเปิดเผยว่า

มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 103,103 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,995 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 9,134 ล้านบาท
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 521 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.46% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.05%
ภาพรวมของตลาดในวันนี้

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะทยอยยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาการค้าเฟสแรกสำเร็จ
ก็จะมีการทำข้อตกลงยกเลิกภาษีและความยินยอมอื่นๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 521 ล้านบาท
โดยเกิดจาก NET SELL 521 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 754 ล้านบาท สำหรับยอด Holding ของ
นักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 2,196 ล้านบาท จาก 918,970 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 916,774 ล้านบาท
สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        08-11-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        103,103.27 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.31 %     -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.32 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.46 %     +0.05 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          23,692.38      -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          73,434.00       +8 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ          293.75      -46 %
หุ้นกู้เอกชน            2,484.91     -0.48 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00      -100 %
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ