ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 17, 2020 08:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563

ธันวาคม 2562
 13 ธ.ค.-18 ก.พ.   SPORT   เสนอซื้อ     305,139,946 หุ้น หุ้นละ 0.17 บาท
 27 ธ.ค.-03 ก.พ.   ROBINS  เสนอซื้อ     512,852,985 หุ้น หุ้นละ 66.50 บาท

มกราคม 2563
 02 ม.ค.-05 มี.ค.   CNS    เสนอซื้อ     305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท

มกราคม 2563
 17 ม.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ม.ค.       NOK    XR       3.50 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 3 - 7 ก.พ. 2563)
 21 ม.ค.       TPCORP  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BTSGIF  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 10.238 บาท เป็นหุ้นละ 10.115 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            CTARAF  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.3514 บาท เป็นหุ้นละ 9.3074 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 22 ม.ค.       MGE    XD       หุ้นละ 0.21 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ม.ค.       GOLD   XD       หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

NUSA-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย -

            CPW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.021 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSTRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2606 บาท (รอบ 1 ก.ค.-25 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ม.ค.       VI    XR       1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 11 - 17 ก.พ. 2563)
            NUSA-W3  XE       1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ก.พ. 2563)
 27 ม.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLGF   XD       หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ม.ค.       TSC    XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

STAR-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย -

 29 ม.ค.       YCI    XR       1 : 2 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 19 - 25 ก.พ. 2563)
            STAR-W3  XE       1 : 1 @ 4.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 6 - 20 ก.พ. 2563)
 30 ม.ค.       UV    XD       หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กุมภาพันธ์ 2563
 01 ก.พ.       TWZ-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ก.พ.       MGE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 06 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTIS   XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AOT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 ก.พ.       GJS-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

PDJ-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.พ.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 13 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ก.พ.       GOLD   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ก.พ.       NEX    XR       4 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 11 - 17 มี.ค. 2563)
 19 ก.พ.       NUSA-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 20 ก.พ.       KWG    XR       1.7561 : 1 (จองซื้อ 13 - 19 มี.ค. 2563)
 21 ก.พ.       KTIS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.พ.       STAR-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 28 ก.พ.       PICO   XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2563
 04 มี.ค.       KSL    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            T     XR       10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)
 20 มี.ค.       KSL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PICO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เมษายน 2563
 02 เม.ย.       IRCP   XR       5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ