MFC เสนอขายกองทุน M-MULTI ช่วง 17-26 ก.พ. กระจายลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกรับตลาดผันผวน-ดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 17, 2020 12:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท หรือ กองทุนเปิด M-MULTI ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และตลาดมีความผันผวน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุนได้แก่ 1. M-MULTI-A (เน้นการลงทุนเพื่อสะสมมูลค่า) และ 2. M-MULTI-D (เน้นลงทุนเพื่อรับเงินปันผล) โดยเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 17-26 ก.พ. 63

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน, ตราสารหนี้, เงินฝาก, หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และอื่นๆ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

M-MULTI ลงทุนผสมผสานสินทรัพย์มุ่งเน้นให้เงินทุนเติบโตและควบคุมความผันผวนในการลงทุนไม่ให้สูงเกินไป ส่วนที่เน้นการเติบโต ลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านกองทุน Wellington Global Quality Growth และกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ โดยลงทุนในกองทุน H2O Allegro และ/หรือ GAM Star Credit Opportunities ที่ให้ผลตอบแทนสูงจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ จากสถานะถือครองเงินตราต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ของบริษัทเอกชน M-MULTI จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนในกองทุน PIMCO GIS Income ที่ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ตราสารแปลงสภาพจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีปานกลางและมีความสัมพันธ์ต่อส่วนการลงทุนอื่นๆ ต่ำ เพื่อลดความผันผวนของพอรต์การลงทุน

เอ็มเอฟซี คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 63 จะเติบโต 3.3% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ IMF โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า ความไม่แน่นอนในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในระยะต่อไป การเลือกตั้งสหรัฐฯ ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง และ การเจรจาการค้าหลังจากอังกฤษประกาศออกจากกลุ่มยูโร ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และยังมีความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย จะช่วยลดความผันผวน เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน และทำให้เงินลงทุนเติบโต

กองทุนเปิด M-MULTI ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนต้องการรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ