ตลท.หนุน บจ.เรียนรู้กฎเกณฑ์สำคัญผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบ Motion Graphic

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 11, 2020 18:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้พัฒนาเครื่องมือเรียนรู้กฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในโครงการ "Smart Disclosure Program" ในรูปแบบ Motion graphic ที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การดำรงสถานะ การเข้าทำรายการสำคัญ และแนวทางการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานแก่บริษัทจดทะเบียน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นอกเหนือจากการเข้าอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทจดทะเบียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th หรือระบบ SETLink ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด Single application สำหรับการใช้งาน โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานทางด้านนายทะเบียนในลักษณะ end to end process

นอกจากนี้ ตลท.ยังได้จัดทำและเผยแพร่ "Checklist การเปิดเผยสารสนเทศ" ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ