YUANTA ออก Call DW อ้างอิง GULF, IRPC, PTTGC เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 12, 2020 11:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) (YUANTA) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) จำนวน 3 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) โดยจะทำ การซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW      หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
             (ล้านหน่วย)  (บาท)   (บาท : อ้างอิง)
GULF19C2008A  GULF    120.00   178.50    25.2 : 1    13 มี.ค.63  3 ก.ย.63
IRPC19C2008A  IRPC    120.00    2.52    0.94 : 1    13 มี.ค.63  3 ก.ย.63
PTTG19C2008B  PTTGC    120.00   35.00    12.3 : 1    13 มี.ค.63  3 ก.ย.63

บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising)

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ AA(Tha) โดย FITCH(Thai) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ