ECF เสนอขายหุ้นกู้มีประกันไม่เกิน 600 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.25% ให้สถาบัน-รายใหญ่จองซื้อ 8-11 มิ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 20, 2020 10:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 8-11 มิ.ย.นี้ ผ่านบล.เอเอสแอล บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ ECF208A ครบกำหนดวันที่ 16 ส.ค.63 และ/หรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และ/หรือนำไปใช้วางเป็นประกันการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ