ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 1, 2020 08:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ        101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท

มิถุนายน 2563
 01 มิ.ย.       ACE     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HREIT    XD          หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPF     XD          หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BJC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     503,400 หุ้น
            CHAYO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     41,998,887 หุ้น
            JKN     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     27 หุ้น
            SPA     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     284,999,928 หุ้น
            SST     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     45,580,041 หุ้น
            FVC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            PPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 02 มิ.ย.       CTARAF   XD          หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF    XD          หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FVC-W2   XE          1 : 1.04545 @ 0.957 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มิ.ย. 2563)
            CTARAF   XN          หุ้นละ 0.045 บาท
            EIC     เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: EIC

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: W

            EIC-W2   เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: EIC-W2

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: W-W2

            EIC-W3   เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: EIC-W3

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: W-W3

            WHART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EFORL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            EFORL-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 04 มิ.ย.       LPN     XD          หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHABT    XD          หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT    XN          หุ้นละ 0.02 บาท
            UAC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            DCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.031 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 มิ.ย.       UAC-W2   XE          1 : 1 @ 5.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2563)
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GVREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JAS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KGI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            THREL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 มิ.ย.       B52-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            TCJ-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 08 มิ.ย.       CRANE-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            RICHY-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            FTREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JUBILE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1284 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 มิ.ย.       HPF     XD          หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    XD          หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-PAT    XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CRANE-W1  XE          1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)
            RICHY-W2  XE          1 : 1.22449 @ 2.246 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)
            JAS-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            PROUD-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 10 มิ.ย.       YCI     XR          1 : 2 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 23 - 29 มิ.ย. 2563)
            JAS-W3   XE          1 : 1.267 @ 3.392 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)
            PROUD-W2  XE          1 : 1.174 @ 1.533 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)
            AIMCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUPEREIF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 มิ.ย.       BCT     XD          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK     XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART    XW          9 : 1
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 มิ.ย.       AMATAR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            APURE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            ROJNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       VIBHA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 15 มิ.ย.       UREKA    XW          3 : 1
            ACE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            JASIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 มิ.ย.       BRRGIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 มิ.ย.       BKKCP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TH-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 18 มิ.ย.       JCK-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            LHHOTEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 มิ.ย.       JCK-W5   XE          1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)
            CTARAF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MJLF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 มิ.ย.       WHABT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 มิ.ย.       VNG     XR          7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)
 25 มิ.ย.       MNIT2    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 มิ.ย.       MAX     XR          8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)
            MINT    XR          -
            HREIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 มิ.ย.       FVC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 29 มิ.ย.       HPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-PAT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 มิ.ย.       AMANAH-WA  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท
            CSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSC-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กรกฎาคม 2563
 01 ก.ค.       KWG     XR          - (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)
            UAC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 03 ก.ค.       CRANE-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            RICHY-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 04 ก.ค.       JAS-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            PROUD-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 09 ก.ค.       AEC     XR          2.50 : 1 @ 0.60 บาท (จองซื้อ 10 - 17 ส.ค. 2563)
            AEC     XW          2 : 1
 13 ก.ค.       SELIC    XD          หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            STANLY   XD          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       ASN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 17 ก.ค.       ILM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       ITEL    XW          4 : 1
            SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2563
 03 ส.ค.       NEWS    XR          7 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 18 - 25 ส.ค. 2563)
 05 ส.ค.       DOHOME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 06 ส.ค.       EPG     XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ส.ค.       PTL     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 ส.ค.       PLE     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ส.ค.       EPG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ส.ค.       CWT     XW          10 : 1
            PTL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

กันยายน 2563
 01 ก.ย.       ORI     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 ก.ย.       PLE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.ย.       ORI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ