กองทรัสต์ SHREIT ลุ้นประชุมผู้ถือหน่วย 25 มิ.ย.นี้ไฟเขียวขายกิจการ SHH-SHH2

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 22, 2020 11:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (SPI) ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ หรือ กองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 มิ.ย.63 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้น 100% ของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) ที่กองทรัสต์ SHREIT ถือหุ้น 100% ตามคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้จัดส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ SHREIT พร้อมให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรม โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังมีความเปราะบาง และมีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Hospitality ทำให้ได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจะได้มูลค่ากิจการที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 76.88-99.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่ามูลค่าเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อของ LT Rubicon Limited ที่ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ากิจการที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินได้ และมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 106.8 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้ง IFA ได้คำนวณโดยทดสอบการปรับมูลค่า ด้วยค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างบริษัทลงทุนผ่านไปจนถึงระดับชั้นของบริษัทโฮลดิ้ง

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT จะได้รับจากการเข้าทำรายการ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ประกอบกับข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงต่างๆ แล้ว IFA มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และมีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไขการทำรายการ ซึ่งหากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตัดสินใจอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เห็นควรอนุมัติในวาระอื่นๆ ทุกวาระเช่นกัน ได้แก่ การอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ การอนุมัติให้เลิกกองทรัสต์ การชำระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เนื่องจากเป็นวาระที่สืบเนื่องกัน และจะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อทุกวาระที่กล่าวไปได้รับการอนุมัติทุกวาระ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ