บลจ.บัวหลวง เปิดขายกองทุน SSF ปกติต่อเนื่องหลัง NAV กองพิเศษรวมกว่า 1.7 พันลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 30, 2020 17:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บลจ.บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง จะเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF) และกองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปกติต่อทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป ให้ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน SSF ปกติเข้าลงทุนได้ จากที่ก่อนหน้านี้เปิดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน SSF พิเศษ ลงทุนมาแล้ว

การเปิดให้ลงทุนในรูปแบบ SSF ปกตินี้จะส่งผลให้ขนาดของทั้ง 2 กองทุนนี้ มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากเม็ดเงินลงทุนใน SSF ปกติ ที่เข้ามาเพิ่มเติม ช่วยขยายโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้น ขณะที่ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิ.ย.63 กองทุน BEQSSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)กว่า 985.86 ล้านบาท และกองทุน BM70SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 741.51 ล้านบาท หรือรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้ง 2 กองทุนมากกว่า 1,727.37 ล้านบาท สำหรับเงื่อนไขการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี SSF ปกตินั้น ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับวงของเงินลงทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ