ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 ก.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 15, 2020 07:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
JMT    นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563   300,000  29.25 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563  1,873,400   1.43 ซื้อ
SELIC   นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563    50,000   2.18 ขาย
CPN    นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563    40,000  45.50 ซื้อ
ECL    นาย ปรีชา วีระพงษ์          ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 11/09/2563  2,000,000   0.09 ขาย
TACC   นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563    20,000   7.00 ขาย
TACC   นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563    10,000   6.55 ซื้อ
EA    นาย สมบูรณ์ อาหุนัย          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563   100,000  42.50 ขาย
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 10/09/2563   154,900   0.59 ขาย
                      หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                      บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                      เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                      เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 11/09/2563  1,500,000   0.59 ขาย
                      หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                      บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                      เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                      เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563   200,000   0.54 ซื้อ
MBAX   นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 09/09/2563    40,000   6.60 ขาย
                      (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563    14,000  22.56 ขาย
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563    10,000  22.40 ขาย
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563    30,000   0.90 ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/09/2563    7,000   0.88 ซื้อ
SMT    นาย นริศ จันทร์แดง          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563   200,000   2.53 ซื้อ
STI    นาย ธนา รัตนนาคินทร์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563    5,000   7.15 ซื้อ
SSP    นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563    29,800   7.20 ซื้อ
ORI    นาง อารดา จรูญเอก          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563    50,000   6.30 ซื้อ
ORI    นาง อารดา จรูญเอก          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563   112,000   6.35 ซื้อ
ORI    นาง อารดา จรูญเอก          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563    50,000   6.40 ซื้อ
ORI    นาง อารดา จรูญเอก          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563   100,000   6.45 ซื้อ
ITD    นาย วิรัช ก้องมณีรัตน์          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 11/09/2563   300,000   1.00 ซื้อ
SPVI   นาย นราธร วงศ์วิเศษ         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 09/09/2563   116,000   3.02 ขาย
SPVI   นาย นราธร วงศ์วิเศษ         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 10/09/2563   100,000   3.30 ขาย
OSP    นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 08/09/2563   211,600  38.75 ซื้อ
                      (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ