ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 4, 2020 08:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563
 16 พ.ย.-23 ธ.ค.   MK     เสนอซื้อ     886,078,048 หุ้น หุ้นละ 3.10 บาท
 27 พ.ย.-04 ก.พ.   COL    เสนอซื้อ     640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท

ธันวาคม 2563
 04 ธ.ค.-14 ม.ค.   ASK    เสนอซื้อ     175,983,049 หุ้น หุ้นละ 18.30 บาท

ธันวาคม 2563
 04 ธ.ค.       HREIT   XD       หุ้นละ 0.0858 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OTO    XD       หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHO-W2   XE       1 : 1 @ 0.86 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 ธ.ค. 2563)
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RJH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ธ.ค.       AOT    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ALT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1923 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ZEN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 09 ธ.ค.       FPT    XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   XD       หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UV     XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B52    XW       8 : 1
            AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PLANB   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0773 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            S11    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SO     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TVD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0367 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ธ.ค.       ABFTH   XD       หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.- 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MPG    XR       1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 25-29 ม.ค. 2564)
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1418 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0638 บาท (รอบ 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ธ.ค.       SKN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1687 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21479 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ธ.ค.       PRG    XD       หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ธ.ค.       BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1512 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

EP-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 18 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02681 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JAS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OTO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ธ.ค.       ALT-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 21 ธ.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0795 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.245 บาท (รอบ 18 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1108 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1014 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 22 ธ.ค.       W     XW       2.5 : 1
 23 ธ.ค.       BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

PRIME-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

PRIME-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 24 ธ.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0858 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ธ.ค.       ABFTH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.- 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.102 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 ธ.ค.       B-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ธ.ค.       PRG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 31 ธ.ค.       CHO-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

มกราคม 2564
 04 ม.ค.       JUTHA   XR       3 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20-26 ม.ค. 2564)
            JUTHA-P  XB       -
 13 ม.ค.       ECL-W3   XE       1 : 1 @ 1.85 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 ม.ค. - 4 ก.พ. 2564)
            PDJ-W4   XE       1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 20 ม.ค. - 4 ก.พ. 2564)
 18 ม.ค.       ADB    XD       หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 22 ม.ค.       KIAT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 28 ม.ค.       TSC    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

กุมภาพันธ์ 2564
 04 ก.พ.       AOT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ก.พ.       ADB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 08 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ก.พ.       TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ