ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 14, 2021 07:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BLA    นาย ชัย โสภณพนิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564    100,000   26.25  ขาย
JMT    นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    300,000   36.00  ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 12/01/2564   10,100,000   0.23  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 13/01/2564   5,850,200   0.22  ขาย
DOD    นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 11/01/2564     1,500   9.30  ซื้อ
                    (นายอำนวย กรตุ้ม)
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    100,000   3.26  ขาย
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    100,000   3.28  ขาย
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    100,000   3.30  ขาย
PRINC   ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564    200,000   4.40  ขาย
PSL    นาย ชีลาล โกปินาธาน      ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 11/01/2564    143,500   8.70  ซื้อ
PDJ    นาง ปราณี คุณประเสริฐ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/01/2564     64,000   1.23  ซื้อ
                    (นายสันติ คุณประเสริฐ)
PDJ    นาง ปราณี คุณประเสริฐ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 13/01/2564     31,000   1.27  ซื้อ
                    (นายสันติ คุณประเสริฐ)
BH    นาย ชัย โสภณพนิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564     34,900  125.00  ซื้อ
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564     1,000   37.00  ซื้อ
STI    นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564     30,000   6.77  ขาย
STI    นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564     40,000   6.75  ขาย
STI    นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564     16,000   6.73  ขาย
STI    นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564     20,000   7.05  ขาย
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564   7,850,000   2.02  ซื้อ
SGP    นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564   1,000,000   10.70  ขาย
SGP    นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564   1,000,000   10.70  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ