ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 1, 2021 07:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 26/01/2564   6,376,300   0.13  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน      NVDR อ้างอิง วอร์แรนท์ 26/01/2564    250,000   0.13  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/01/2564     23,300   1.20  ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  วอร์แรนท์ 26/01/2564   1,155,700   0.13  ขาย
                    (นางชลิดา เตชะอุบล)
SWC    นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/01/2564     5,000   5.60  ขาย
DOD    นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง    ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 28/01/2564     20,200   0.57  ขาย
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 26/01/2564     7,000   26.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 26/01/2564    193,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 27/01/2564    200,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/01/2564     24,000   26.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/01/2564    176,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
TNP    นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564     10,000   4.09  ขาย
EA    นาย สมบูรณ์ อาหุนัย       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564    200,000   65.25  ซื้อ
WPH    นาง ชลลดา สุวรรณมงคล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/01/2564   10,750,000   1.83  รับโอน
RML    นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564   63,838,300   0.62  ขาย
IVL    นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   ผู้รายงาน      Single Stock Future 27/01/2564      200   37.50  ซื้อ
                              ที่มีการซื้อขายใน TFEX
IVL    นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   ผู้รายงาน      Single Stock Future 28/01/2564      200   36.25  ซื้อ
                              ที่มีการซื้อขายใน TFEX
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/01/2564    100,000   5.10  ซื้อ
TCOAT   นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/01/2564     29,700   26.49  ซื้อ
AP    นาย ทรงพล บุษปฤกษ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564     14,000   7.15  ซื้อ
AP    นาย ทรงพล บุษปฤกษ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564     14,000   7.10  ซื้อ
OSP    นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    300,000   34.75  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ