ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 4, 2021 08:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

พฤศจิกายน 2563
 27 พ.ย.-04 ก.พ.   COL    เสนอซื้อ     640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท

มกราคม 2564
 19 ม.ค.-23 ก.พ.   NVD    เสนอซื้อ     380,659,951 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท

กุมภาพันธ์ 2564
 04 ก.พ.       TAPAC   XD       หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NOVA    XR       6 : 1 @ 9.10 บาท (จองซื้อ 18-24 ก.พ. 2564)
            AOT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ก.พ.       TDEX    XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ADB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            SEG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 ก.พ.       ECL-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

PDJ-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 08 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ก.พ.       TASCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TWZ    XR       3 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 1 - 5 มี.ค. 2564)
 11 ก.พ.       DTAC    XD       หุ้นละ 2.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM    XD       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ก.พ.       CIG-W8   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 15 ก.พ.       CPNCG   XD       หุ้นละ 0.2650 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    XD       หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    XD       หุ้นละ 0.1908 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ERWPF   XN       หุ้นละ 0.0994 บาท
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1955 บาท (รอบ 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ก.พ.       FTREIT   XD       หุ้นละ 0.1680 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 ก.พ.       B-W5    ซื้อขายวันสุดท้าย  -

BTS-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 18 ก.พ.       B-W5    XE       1 : 1 @ 0.35 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 25 ก.พ. - 12 มี.ค. 2564)
 19 ก.พ.       MBKET   XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ก.พ.       ECF-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 22 ก.พ.       TNITY-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 23 ก.พ.       TNITY-W1  XE       1 : 1 @ 5.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 18 มี.ค. 2564)
            TDEX    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 24 ก.พ.       K     XR       2 : 1 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 22 - 26 มี.ค. 2564)
            K     XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 25 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2564
 01 มี.ค.       PTTEP   XD       หุ้นละ 2.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 03 มี.ค.       FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1680 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 มี.ค.       ZIGA    XD       หุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ZIGA    XW       2.05 : 1
 05 มี.ค.       CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2650 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1908 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 มี.ค.       B-W5    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 มี.ค.       ALL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

 20 มี.ค.       TNITY-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 มี.ค.       TAPAC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เมษายน 2564
 05 เม.ย.       COTTO   XD       หุ้นละ 0.029 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 เม.ย.       SCGP    XD       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 เม.ย.       SCC    XD       หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 เม.ย.       ZIGA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 เม.ย.       DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 เม.ย.       COTTO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.029 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCGP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 เม.ย.       SCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 เม.ย.       PTTEP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 เม.ย.       KOOL    XR       2 : 1 @ 0.45 บาท
            MBKET   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ