ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 5 ก.พ. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 8, 2021 07:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BBL    นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/02/2564     5,400  113.00  ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  วอร์แรนท์ 04/02/2564   14,000,000   0.14  ขาย
                    (นางชลิดา เตชะอุบล)
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา NVDR อ้างอิง 04/02/2564   3,754,000   0.15  ขาย
                    (นางชลิดา เตชะอุบล)       วอร์แรนท์
DOD    นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/01/2564    200,000   11.25  ขาย
DOD    นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 03/02/2564    100,000   11.10  ขาย
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564    250,000   6.19  ซื้อ
                                                Revoked
                                              by Reporter
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/01/2564    250,000   6.19  ซื้อ
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/01/2564    100,000   6.50  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 04/02/2564     64,400   25.25  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 04/02/2564    135,600   25.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564    100,000   2.76  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564    100,000   2.80  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564    380,000   2.88  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564    200,000   2.86  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 03/02/2564     20,000   2.90  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 03/02/2564     5,000   2.90  ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 03/02/2564     5,000   2.90  ขาย
ETE    นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 03/02/2564   1,000,000   0.98  ซื้อ
                    (นางสาวชนภา ธีรชุติมานันท์)
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/02/2564     10,000   17.20  ซื้อ
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 04/02/2564    264,700   1.62  ขาย
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
TCOAT   นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/02/2564     1,800   25.50  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ